Τα παιδιά των αγωνιστικών μας τμημάτων παραμένουν δραστήρια και συνεχίζουν να ασκούνται, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες προϋποθέσεις καιτηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα. Οι συνθήκες πολύωρης ενασχόλησης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λόγω της τηλεκπαίδευσης, καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την άσκηση για τη σωματική, πνευματική και ψυχική τους υγεία.
   Προτρέπουμε όλα τα παιδιά, όλων των ηλικιών να ασκηθούν και αυτά κυρίως σε ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους.