Συνεχίζονται οι προπονήσεις και το μήνα Ιούλιο με το εξής πρόγραμμα:

Μπάσκετ
Γεννηθέντες 2009 – 2015
Δευτέρα  Τετάρτη 18.00 – 19.00
Πέμπτη 19.00 – 20.00

Γεννηθέντες 2004 – 2008
Δευτέρα  Τετάρτη 19.00 – 20.00
Πέμπτη 20.00 – 21.00

Βόλεϊ
Γεννηθείσες 2009 – 2014
Τρίτη 18.00 – 19.00
Πέμπτη 17.00 – 18.00

Γεννηθείσες 2003 – 2008
Τρίτη 19.00 – 20.00
Πέμπτη 18.00 – 19.00