ΓΑΣ ΕΥΝΙΚΟΣ – ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ   35 – 59  (17 – 28)

ΙΑΣΩΝ  (ΠΟΦΑΝΤΗ, ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ): ΠΕΛΕΚΗ Δ, ΛΕΡΗ Μ, ΛΕΡΗ Ο., ΑΓΓΕΛΟΥ Ε, ΑΓΓΕΛΟΥ Μ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ, ΔΑΜΙΓΟΥ, ΠΡΕΝΓΚΑ ΚΟΝΤΟΥ,ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ,ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ.