Α.Ε. ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ – Α.Ε.Σ. ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 56-65 (29 – 35)

ΙΑΣΩΝ (Τεγόπουλος):  Μουσγούνης, Αλεξανδρόπουλος, Τσούπης, Μήτσος, Μάλλιος, Δαμίγος, Μαραγκός, Νάσης, Γιαννόπουλος, Δαούτης, Κολοκυθάς, Τούγκας