ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ Κολωνού – ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  16-38  ( 3-20)

ΙΑΣΩΝ (Συριοπούλου) ΛΑΛΕΟΓΛΟΥ 2, ΡΟΥΤΣΙ, ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ, ΜΠΑΣΑΝΕΤΣ, ΛΕΡΗ Κ. 5, ΣΤΑΣΙΝΟΥ 1, ΛΕΡΗ ΟΥΡ., ΠΙΣΙΜΙΣΗ 8, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΥΡΑΤΣΙΚ.