ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 48-30 (24-10)

ΙΑΣΩΝ Κολωνού (Συριοπούλου) ΛΑΛΕΟΓΛΟΥ, ΡΟΥΤΣΙ 8, ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ 3, ΜΠΑΣΑΝΕΤΣ, ΛΕΡΗ 16, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΑΣΙΝΟΥ 10, ΠΙΣΙΜΙΣΗ 7, ΡΑΚΙΠΙ 2, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΡΗ ΟΥΡ. 2