ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ – ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ   59 – 24 (35-9)

ΙΑΣΩΝ Κολωνού (Θεοδωρακοπούλου) ΛΑΛΕΟΓΛΟΥ, ΡΟΥΤΣΙ 2, ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ 2, ΛΕΡΗ Κ. 12, ΣΤΑΣΙΝΟΥ 1, ΠΙΣΙΜΙΣΗ 7, ΡΑΚΙΠΙ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΡΗ Ο.