ΙΑΣΩΝ ΑΕΣ ΚΟΛΩΝΟΥ  –  ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ      58 – 41 (26-16)

ΙΑΣΩΝ  ΚΟΛΩΝΟΥ( Θεοδωρακοπουλου) ΓΚΟΛΩΝΗ Μ. 2, ΡΟΥΤΣΙ, ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΡΗ Κ. 32, ΓΚΟΛΩΝΗ Β. 2, ΣΤΑΣΙΝΟΥ 2, ΠΙΣΙΜΙΣΗ 13, ΡΑΚΙΠΙ, ΛΕΡΗ ΟΥΡ., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 7.