Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 16 Ιουνίου 2012, οι προπονήσεις των τμημάτων υποδομής δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της χρησιμοποίησης του σχολείου ως εκλογικό κέντρο. Τη Δευτέρα 18 Ιουνίου οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.