Σας ενημερώνουμε ότι οι προπονήσεις των τμημάτων υποδομής θα πραγματοποιηθούν κανονικά μέχρι και τη  Μεγάλη Πέμπτη και θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2011.