Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010, το 52ο Γυμνάσιο θα χρησιμοποιηθεί ως εκλογικό κέντρο και ως εκ τούτου οι προπονήσεις των ακαδημιών δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν.