Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 οι προπονήσεις  δεν πραγματοποιηθούν γιατί το 52ο Γυμνάσιο είναι εκλογικό κέντρο.