Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 οι προπονήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν  καθώς το σχολείο είναι εκλογικό κέντρο.