Το Σάββατο 20 Μαΐου και την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 οι προπονήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν καθώς το σχολείο είναι εκλογικό κέντρο.