Την Παρασκευή < 28 Οκτωβρίου > δεν θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις των τμημάτων υποδομής.
Το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Οκτωβρίου οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.