Τη Πέμπτη 28η Οκτωβρίου δεν θα γίνουν οι προπονήσεις των τμημάτων υποδομής.