ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ – Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0-3

Σετ 25-13 

25-13 

25-17 

ΜΑΖΗ, ΚΟΤΟΥΠΑ, ΤΖΑΝΗ-ΜΑΛΟΥΔΗ, ΤΣΑΟΥΣΗ, ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗ, ΝΑΤΣΗ, ΝΤΙΛΚΑ, ΑΓΟΡΟΦ ΠΑΣΧΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.