Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου το τμήμα υποδομής μπάσκετ Προμίνι Α φιλοξενήθηκε από τον Α.Ο. Τρίτωνα για φιλικό αγώνα με το αντίστοιχο τμήμα.