Τμήματα Υποδομής Μπάσκετ

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελευταίες προπονήσεις πριν τις διακοπές του Πάσχα θα
πραγματοποιηθεί τη Μ. Πέμπτη 09 Απριλίου, ενώ οι προπονήσεις μετά τις γιορτές
θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Τμήματα Υποδομής Volley

Σας ενημερώνουμε   ότι οι τελευταίες προπονήσεις πριν τις διακοπές του Πάσχα ήταν
την  Κυριακή 05 Απριλίου, ενώ οι προπονήσεις μετά τις γιορτές θα ξεκινήσουν την
Παρασκευή 17 Απριλίου.