ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ – ΠΕΡΙΣΣΟΣ 58 – 24 (31 – 7)

ΚΑΚΚΑΣ, ΚΟΛΛΙΑΣ, ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ, ΤΣΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΨΥΛΛΑΚΗΣ, ΛΑΛΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΔΑΟΥΤΗΣ,
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ