Οι φωτογραφίες από την Τελετή Λήξης 2012 – 2013 έχουν αναρτηθεί εδώ.