ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 28 – 74 (14-43)

ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ (Σομπατζής) ΛΕΡΗ, ΦΡΕΡΗ 5, ΠΙΣΙΜΙΣΗ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 25, ΚΟΚΙΟΥ 2, ΤΡΑΝΟΥΛΗ 16, ΣΥΡΙΟΠΟΛΟΥ 3, ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ, ΜΠΟΥΚΙΤΑ 12, ΠΑΣΤΡΩΜΑ 5, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6.