Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2005 ξεκίνησε το ταξίδι του Συλλόγου στο μπάσκετ. Εκείνο το πρωί, 20 παιδιά μαζεύτηκαν και προπονήθηκαν για πρώτη φορά στο ανοιχτό γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Από τότε μέχρι σήμερα πάρα πολλά παιδιά έχουν περάσει από το Σύλλογο, έχουν δημιουργηθεί αγωνιστικές ομάδες και ο Ιάσων έχει κατοχυρωθεί στο χώρο.